Försvarsindustrier

Marviken Tungvattenreaktor .Avsedd för att framställa plutonium till de svenska atombomberna

Marviken Tungvattenreaktor utanför Norrköping färdigställdes 1968. Kom dock aldrig i bruk pga säkerbrister i konstruktionen. Ombyggdes till ett oljeeldat kraftverk för den svenska kraftreserven.

Marviken

Ranstad Mineral.

Urangruva utanför Skövde. En del av det svenska kärnvapenprogrammet 1950-1972

Historik om det svenska kärnvapenprogrammet . Klicka på länken för att läsa mer

Svenska kärnvapenprogrammet

Dokumentär i Sveriges radio P3

 

 

 

Annonser